top of page

Çalışma İzinleri Türkiye

Yabancı Personel Çalışma İzni

Ülkemizde düzenli olarak çalışma izni; Belirli bir ikamet veya iş yeri ve belirli bir meslek için ve ilk seferde en fazla bir yıl. Çalışma izni, pasaport veya ehliyet gibi alınan ve gerektiğinde kullanılan bir belge değildir.

Çalışma izni alabilmek için işveren kişi veya kurum ile çalışacak yabancının birlikte başvurması gerekmektedir.
ofis|büro

Yabancı Personel Çalışma İzni

Ülkemizde düzenli olarak çalışma izni; Belirli bir ikamet veya iş yeri ve belirli bir meslek için ve ilk seferde en fazla bir yıl. Çalışma izni, pasaport veya ehliyet gibi alınan ve gerektiğinde kullanılan bir belge değildir. Çalışma izni alabilmek için işveren kişi veya kurum ile çalışacak yabancının birlikte başvurması gerekmektedir. Yabancının hangi işyerinde veya kurumda çalışacağı, hangi maaşın ödeneceği ve ne kadar süre çalışacağı ilgili kanun ve yönetmeliklerle belirlenir. Kanunlarımıza göre çalışmasına izin verilebilmesi için işverenin ve işe yabancının uyması gereken kriterler vardır. Kriterler karşılanıyorsa çalışma izni alınabileceği şeklinde anlaşılmamalıdır. Başvuru için belirtilen kriterler gereklidir. Çalışma izni verilip verilmeyeceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarınca değerlendirilecek; İşgücü piyasasındaki durum, ekonomik konjonktür, işverenin mali yapısı, istihdama katkısı, yabancı için güvenlik soruşturması gibi.

Yabancılar için çalışma izni kriterleri:

1. En az beş (5) TC Vatandaşın SGK olarak çalışması zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni isteniyorsa, beş (5) TC Vatandaşı istihdamı aranacaktır. (İzinli yabancı şirket ortağı ise, Bakanlıkça verilecek yıllık çalışma izninin son altı ayı için beş kişilik çalışma şartı aranır.)

 

2. İşyerinin asgari ödenmiş sermayesi en az 100.000 TL veya brüt satışları en az 800.000 TL, ABD Doları olmalıdır.

 

3. Dernek ve vakıflarda çalışan yabancıların izin talepleri, eğitim sektöründe çalışan yabancıların başvuruları ve ülke havalimanlarının yabancı acentelerinin yurtiçi hizmet başvuruları değerlendirilirse 1. ve 2. fıkralar uygulanmaz.

 

4. İzin isteyen şirketin yabancı ortağının 40.000 TL'den az olmamak üzere sermaye payının en az %20'si olması zorunludur.

 

5. Yabancılara ödenecek maaş tutarları: Yabancılar tarafından işveren tarafından ödeneceği beyan edilen aylık maaş tutarının yabancının görev ve yetkilerine uygun olması zorunludur. Buna göre başvuru tarihi itibarıyla asgari ücret tutarı dikkate alınarak yabancıya ödenecek asgari ücret; A) Ön izin isteyen üst düzey yöneticiler, pilotlar ve mühendisler ile mimarlar için asgari ücret 6,5 katıdır b) Birim veya şube müdürleri ile mühendisler ve mimarlar için asgari ücret 4 katıdır, c) Uzmanlık ve ustalık işlerinde çalışacak öğretmenler ile öğretmenler D) Ev hizmetlerinde istihdam edilecek yabancılar için asgari ücret, yukarıda sayılan meslekler dışında (satış elemanı, pazarlama-ihracat memuru gibi) başka mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin en az 1,5 katı olmalıdır.

 

6 . Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli ve onaylı masaj salonuna sahip olduğunu kanıtlayan en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ve belgeli tatil köyleri tarafından belgelendirilmiş masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve uzmanlık talepleri, değerlendirilmeli. Bu kapsama girmeyen işletme ve kuruluşların alacakları uygun değildir.

 

7. (Değişik: 20.4.2011 / DGG-8108) Eğlence sektörü ile turizm-animasyon organizasyon firmalarında istihdam edilecek yabancılar için uzmanlık ve ustalık gerektiren en az 10 TC. Vatandaş istihdam ediliyorsa, vatandaş istihdamı için ayrıca beş TC Kotası uygulanmayacaktır.

 

8. (Ek madde: 20.4.2011 / DGG-8108) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşme veya ihale usulü ile mal ve hizmet alımında istihdam edilecek yabancıların çalışma izni şartlarının değerlendirilmesinde ve provizyon yapılması halinde Türkiye'nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde 1. İnci ve 2. maddelerde belirtilen kriterler uygulanmaz.

 

9. (Ek fıkra: 20.4.2011 / DGG - 8108) İleri teknolojinin gerekli olmadığı veya aynı beceride Türk uzmanın bulunmadığı durumlarda 1. ve 2. maddelerde belirlenen kriterler uygulanmaz. Genel Müdürlük tarafından verilen onay.

10. Özel doğrudan yabancı yatırım koşullarına sahip işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, vatandaş sayısına göre TC'ye 1 inci maddede belirtilen kriter uygulanır.

Detaylar için lütfen iletişime geçiniz;

Tel: +90 531 229 12 04

 

Yabancı çalışma izni nasıl alınır?

Yurt içinden en az altı ay süreyle ikamet tezkeresi (oturma izni) almış ve ikamet tezkeresi almamış olan yabancılar ancak işverenleri aracılığıyla başvuruda bulunabilirler. En az altı ay süreyle ikamet tezkeresi almamış olan yabancılar, yurt dışından çalışma izni için, bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerine başvurabilirler.

Detaylar için lütfen iletişime geçiniz;

Tel: +90 531 229 12 04

İrtibat bürolarında çalışan yabancılar için çalışma izni

Sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren irtibat bürolarında; 4875, yetki belgesine sahip en fazla bir kişi; Son bir yıl içinde yurt dışından en az 200.000 ABD Doları veya döviz girişi yapılmış olması kaydıyla, Bakanlıkça büro faaliyetleri için çalışma izni verilir. Yetki belgesi olmayan yabancı personel veya yetki belgesi olan ikinci bir yabancı personel için irtibat bürosunda en az beş (5) Türk personelinin istihdam edilmesi zorunludur.

 

Detaylar için lütfen iletişime geçiniz;

Tel: +90 531 229 12 04

Ev hizmetlerinde çalışan yabancılar için çalışma izinleri

Ev hizmetleri alanında yabancı personel çalıştırmak isteyen bir aile ferdinin sahip olması gereken nitelikler şunlardır; İşveren, yabancı için asgari ücreti (1.647,00 €) ve sigorta masraflarını ödemek için mali açıdan yetkin olmalıdır. Bu yeterlilik ayrıca kağıt üzerinde beyan edilmelidir. Ayrıca Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenen yeni kriterler üç ana başlık altında toplanmıştır.

 

Bunlar ;

1. İşveren, yabancının çocuklarına bakmak zorundadır.

2. İşverenin ailesi 65 yaş üstü yabancılara bakıcı olarak çalışıyor

3. İşverenin, ailesinin sağlık raporu ile hastaya bakıcı olarak çalışmasına,

Bu üç husus dışında sunulan gerekçeler kabul edilmez ve başvurular reddedilir. Başvuru yapabilmek için en az altı ay (daha geç olmamak kaydıyla) ikamet şartı aranmaktadır. Altı ay süreyle ikamet tezkeresi almayan yabancılar, ikamet ettikleri veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerine başvurarak takip işlemlerini başlatabilirler.

Detaylar için lütfen iletişime geçiniz;

Tel: +90 531 229 12 04

Work Permit Info
bottom of page