top of page

Oturma İzni Türkiye

Yabancılar için Oturma İzni Türkiye ( ВНЖ в Турции )

Yabancıların uluslararası hukuka ve ulusal hukukumuzun ülkemizde paralel olarak uygulanmasına ilişkin olarak sahip oldukları bir takım hak ve yükümlülükler bulunmaktadır. Yabancı kişi ile ülkemiz arasında bu hak ve yükümlülüklere ilişkin hukuki bağın kurulmasının en önemli dayanaklarından biri de elbette ikamet iznidir. İkamet, bireyin yasal anlamda yaşama iradesini gösterdiği yerdir.
Elza Residence Permit Consultant | ВНЖ в Турции

Yabancılar için Oturma İzni Türkiye

Yabancıların uluslararası hukuk ve ulusal hukukumuzun paralel olarak ülkemizde uygulanması bakımından sahip oldukları bir takım hak ve yükümlülükler bulunmaktadır. Yabancı kişi ile ülkemiz arasında bu hak ve yükümlülükler konusunda hukuki bağın kurulmasının en önemli dayanaklarından biri de elbette ikamet iznidir. İkamet, bireyin yasal anlamda yaşama iradesini gösterdiği yerdir. Kişi, ülkesinin yetkili kurumları aracılığıyla burayı ikamet yeri olarak ilan eder. Sosyal ve hukuk kuralları çerçevesinde bireyin ihtiyaç duyduğu bu düzenleme, kuşkusuz ülkemizde bulunan yabancılar için de geçerlidir. Hem yabancının sosyal düzeni hem de ülkemizin hukuk düzeni için gerekli olan ikamet izni, yabancı uyruklu kişi bize ülkemizde belirli bir süre ve belirli bir yerde yaşama hakkı veren belgedir. Yetkili makamlar tarafından verilen bu izin, kişinin gereksinimleri doğrultusunda ve talep doğrultusunda düzenlenir. İkamet, yabancı bir kişiye bu belgede öngörülen süre boyunca Türkiye'de yasal olarak kalma hakkı verilmesine izin verir. 11/04/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde başlatılan yeni uygulamaya göre, yabancının vatandaşı olduğu ülkedeki konsolosluklara veya yasal olarak ve vize düzenlemeye gerek yoktur.

 

Geçerli oturma iznine sahip yabancı uyruklular ülkeye giriş yapabilir veya vize şartından muaf olarak ülkeden çıkış yapabilirler. İkamet tezkeresi ile Türkiye'de kalan yabancı, izin süresi sonunda mevcut ise, şartları devam ediyorsa ülkeyi terk etmek zorunda kalmadan ikamet ettiği il valiliklerinde ikamet iznini uzatabilir. veya ikamet izni başvurularında yabancılar ve 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun yürürlüğe girdiği, refakatçilik uygulamasının kaldırıldığı ve uygulamaya göre yeni durumu nedeniyle ikamet iznine geçebilir. her yabancının başvuru ve izin belgesi ayrı ayrı düzenlenecektir. İkamet izni yabancının kendisi veya kanuni temsilcisi veya avukatı tarafından verilebilir. Ancak bu konuda idari makam, tanınan inisiyatif için başvuru sırasında yabancının hazır bulunmasını isteyebilir.

Detaylar için lütfen iletişime geçiniz;

Tel: +90 531 229 12 04

Türkiye'de ikamet eden yabancıların ikamet izinleri, başvuru sahiplerinin yabancı ülke vatandaşı veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklardan alınmaktadır. Ayrıca yurt içindeki valiliklerden (İl Göç İdaresi) ikamet izni başvuruları 31/12/2014 tarihine kadar alınmaya devam edilecektir. 6458 sayılı Kanunun yürürlüğe koyduğu bir diğer yenilik ise çalışma izninin ikamet izni olmasıdır. Kanunun 27 nci maddesine göre, bir yabancının çalışma izni alması halinde ikamet izni almasına gerek yoktur.

Detaylar için lütfen iletişime geçiniz;

Tel: +90 531 229 12 04

İkamet İzinlerinde Yeni Dönem

 

11 Nisan 2014 tarihinde 6458 sayılı ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yürürlüğe girmiş ve yeni kanuna göre yabancılar ülkemizde bir yıllık ikamet izni alabilmektedir. Uygulanmaya başlanan İkamet İzinleri ile ilgili aşağıdaki başlıklar aşağıda sıralanmıştır. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

 

* KISA DÖNEM OTURMA İZNİ

 

* AİLE İKAMET İZNİ

 

*ÖĞRENCİ OTURMA İZNİ

 

* UZUN DÖNEM OTURMA İZNİ

 

* İNSANİ İKAMET İZNİ

 

* İNSAN TİCARETİ OTURMA İZNİ MAĞDURU

 

OTURMA VE ÇALIŞMA İZNİ, medeni durum değişikliği, adres değişikliği, KAYIP (KAYIP) / AŞINMA, KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİ BİLGİLERİ almış olanlar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Detaylar için lütfen iletişime geçiniz;

Tel: +90 531 229 12 04

 

Resdence Permit info
bottom of page