top of page

Gizlilik Politikası

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, Şirket Adı, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere elzaalioglu@icloud.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle elzaalioglu@icloud.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Google'ın API'lerini, diğer geliştirici hizmetlerini ve ilişkilendirilmiş yazılımları (topluca "APIs") kullandığınız için teşekkür ederiz. API'larımıza erişerek veya API'lerinizi kullanarak aşağıdaki şartları kabul etmiş olursunuz. Bu şartlar ile belirli bir API için geçerli olan ek şartlar arasında bir çelişki varsa bu çakışma için ek şartlar geçerli olur. Toplu olarak aşağıdaki şartlara, ek şartlara, eşlik eden API belgelerindeki şartlara ve "Şartlar" olarak tüm geçerli politikalara ve kurallara değiniyoruz. Şartlara uymayı ve Şartlar'ın bizimle ilişkinizi kontrol etmesini kabul edersiniz. Bu nedenle lütfen tüm Şartları dikkatlice okuyun. API'leri başka Google ürün veya hizmetleriyle bağlantılı olarak veya bu arayüzlerle birlikte kullanıyorsanız bu ürün ya da hizmetlerin şartları da geçerli olur.

Şartlar uyarınca "Google", belirli bir API için geçerli olan ek şartlarda aksi belirtilmediği sürece, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, ABD adresinde bulunan Google LLC anlamına gelir. Şartlar'da "Google" olarak anabiliriz.

1. Bölüm: Hesap ve Kayıt

a. Şartlar'ın kabul edilmesi

API'leri kullanamazsınız ve (a) Google ile bağlayıcı bir sözleşme yapmak için yasal yaşta değilseniz veya (b) ABD'de ya da ikamet ettiğiniz veya API'leri kullandığınız ülke dahil olmak üzere, diğer ülkelerde geçerli yasalar uyarınca API'leri kullanmasını ya da almasını engelleyen bir kişiyseniz Şartları kabul edemezsiniz.

b. Varlık Düzeyi Kabulü

API'leri bir tüzel kişi adına kullanıyorsanız söz konusu tüzel kişiyi Şartlar'a tabi kılma yetkinizin olduğunu ve Şartlar'ı kabul ederek bu tüzel kişi adına hareket ettiğinizi beyan ve temin etmiş olursunuz (ve Şartlar'daki tüm referansların o tüzel kişiye atıfta bulunduğu anlamına gelir).

c. Kayıt

Belirli API'lere erişebilmek için API'lerin kayıt sürecinin bir parçası olarak veya API'leri sürekli kullanmaya devam etmenizin gerekmesi gibi bazı bilgileri (kimlik veya iletişim bilgileri gibi) vermeniz gerekebilir. Google'a verdiğiniz kayıt bilgileri her zaman doğru ve güncel olur. Ayrıca herhangi bir güncelleme olduğunda bizi hemen bilgilendirebilirsiniz.

d. Yan Kuruluşlar ve Satış Ortakları

Google'ın dünya genelinde yan kuruluşları ve satış ortağı olan tüzel kişileri vardır. Bu şirketler, API'leri size Google adına sağlayabilir ve Şartlar bu şirketlerle olan ilişkinizi de düzenler.

2. Bölüm: API'lerimizi kullanma

a. Son Kullanıcılarınız

Son kullanıcılarınızın geçerli yasa, yönetmelik ve Şartlara uymaları (ve bilerek ihlal etmemeleri) gerekir.

b. Yasa, Üçüncü Taraf Hakları ve Diğer Google Hizmet Şartları'na Uygunluk

Yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere ve üçüncü taraf haklarına (veri veya yazılım, gizlilik ve yerel yasaların ithal ya da ihraç edilmesine ilişkin yasalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) uyacaksınız. API'leri, yasa dışı etkinlikleri veya üçüncü taraf haklarının ihlalini teşvik etmek ya da tanıtmak için kullanamazsınız. Google (veya satış ortakları) ile diğer hizmet şartlarını ihlal edemezsiniz.

c. İzin Verilen Erişim

Bir API'ye yalnızca söz konusu API'nin dokümanlarında açıklanan şekillerde erişeceksiniz (veya erişmeye çalışmalısınız). Google size geliştirici kimlik bilgileri (ör. istemci kimlikleri) atarsa bu bilgileri geçerli API'lerle kullanmanız gerekir. API'leri veya geliştirici hesaplarını kullanırken kimliğinizi veya API İstemcinizin kimliğini yanlış beyan etmez ya da maskelemezsiniz.

d. API Sınırlamaları

Google, tamamen kendi takdirine bağlı olarak API'leri kullanımınızla ilgili sınırlar belirler ve (ör. yapabileceğiniz API isteklerinin sayısını veya yayınlayabileceğiniz kullanıcı sayısını sınırlandırır). Her bir API ile belgelenen bu sınırlamaları sınırlandırmayı atlatmaya çalıştığınızı ve atlatmaya çalışmayacağınızı kabul edersiniz. Bu sınırların dışında herhangi bir API kullanmak istiyorsanız Google'ın açık iznini almanız gerekir (ve Google, ek şartlar ve/veya bu kullanım için alınan ücretlere ilişkin sözleşmenizi kabul edebilir.) Bu tür bir onay almak için ilgili Google API ekibiyle iletişime geçin (ör. Google Developers konsolunu kullanarak).

e. Açık Kaynak Yazılımlar

API'lerimizin gerektirdiği veya içerdiği bazı yazılımlar açık kaynak lisansı altında sunulabilir. Açık kaynak yazılım lisansları, ayrı yazılı sözleşmeler oluşturur. Belirli API'ler için dokümanlarda açık kaynak yazılımlar listelenmiştir. Sınırlı ölçüde, açık kaynak yazılım lisansı Şartlar'ı açıkça geçersiz kıldığında, açık kaynak lisansı, ilgili açık kaynak yazılımı için Google ile yaptığınız sözleşmeyi belirtir.

f. Google ile iletişim

API'leri kullanımınızla bağlantılı olarak size belirli iletişimler gönderebiliriz. Belirli iletişim türlerinin kapsamı dışında kalmayı seçmeyle ilgili bilgi için lütfen geçerli API dokümanlarını inceleyin.

g. Geri bildirim

API'lerimiz hakkında geri bildirim veya öneri sağlamanız durumunda, biz (ve izin verdiklerimiz) bu bilgileri size karşı herhangi bir yükümlülük getirmeksizin kullanabiliriz.

s. Münhasır Olmayan

Şartlar münhasır değildir. Google'ın, API İstemcileri veya başka herhangi bir ürün ya da hizmetle rekabet edebilecek ürün veya hizmetler geliştirebileceğini kabul edersiniz.

i. Google Denetleyici-Denetleyici Veri Koruma Şartları

Taraflar, işbu Şartlar kapsamında kişisel verilerin işlenmesi için geçerli olan veri koruma yasalarının gerektirdiği ölçüde, Google Denetleyici-Denetleyici Veri Koruma Şartları'nı kabul eder.

3. Bölüm: API İstemcileriniz

a. API İstemcileri ve İzleme

API'ler, web sitelerinizi ve uygulamalarınızı geliştirmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır (API İstemcileri). GOOGLE'IN API'LERİ İZLEMESİNİ, GOOGLE'IN ÜRÜN VE HİZMETLERİNİ SAĞLAMAYI, GOOGLE ÜRÜNLERİNİ VE HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEYİ VE ŞARTLARA UYUMUNU DOĞRULAMAYI KABUL EDİYORSUNUZ. Bu izleme, Google'ın API İstemcinize erişip kullanmasını içerebilir. Örneğin, Google'ı veya kullanıcılarını etkileyebilecek güvenlik sorunlarını tespit edebilir. Bu izleme işlemine müdahale etmezsiniz. Google, bu tür parazitlerin üstesinden gelmek için teknik araçlar kullanabilir. Şartlar'ı ihlal ettiğinize makul ölçüde kanaat getirirsek, Google API'ye sizin tarafınızdan veya API İstemciniz tarafından erişimi askıya alabilir.

b. Güvenlik

API İstemciniz tarafından toplanan kullanıcı bilgilerini (kişisel veriler dahil) yetkisiz erişimden veya kullanımdan korumak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir ve geçerli bilgilere göre bu tür yetkisiz erişimler veya kullanımlar kullanıcılarınıza hemen bildirilecektir.

c. Sahiplik

Google, API İstemcilerinizin sahipliğini üstlenmez ve API'lerimizi kullanarak API'lerimizdeki veya API'lerimiz aracılığıyla erişilen içerikteki hakların sahipliğini almazsınız.

d. Kullanıcı Gizliliği ve API İstemcileri

(1) Kişisel verilere uygulananlar dahil olmak üzere, geçerli tüm gizlilik yasalarına ve yönetmeliklerine ve (2) Google kullanıcı bilgilerine erişim isteğinde bulunduğunuzda API'lerinizi kullanımınızı düzenleyen Google API Hizmetleri Kullanıcı Verileri Politikası'na uymanız gerekir. API İstemcinizin kullanıcılarına, hangi kullanıcı bilgilerini topladığınızı ve bu bilgileri nasıl kullandığınızı (reklam dahil) Google ve üçüncü taraflarla nasıl paylaştığınızı ve paylaştığınızı açık ve doğru bir şekilde açıklayan bir API İstemcisi gizlilik politikası sunarsınız.

4. Bölüm: Yasaklar ve Gizlilik

a. API Yasakları

API'leri kullanırken aşağıdakileri yapamazsınız (veya sizin adınıza hareket edenlerin yapmasına izin veremezsiniz):

 1. Üçüncü taraflarca kullanılmak üzere bir API'nin alt lisansını verme. Sonuç olarak, API'lerle büyük ölçüde çalışan bir API İstemcisi oluşturup üçüncü taraflarca kullanıma sunulmaz.

 2. Google ürün ve hizmetlerini tüm virüs, solucan, yazılım hatası, Truva atı, kötü amaçlı yazılım veya zarar verici nitelikteki tüm öğelerle tanıştırmak amacıyla harekete geçin.

 3. Başkalarını karalama, taciz etme, taciz etme, takip etme veya tehdit etme.

 4. API'leri veya API'ları sağlayan sunucuları veya ağları kesintiye uğratın ya da kesintiye uğratın.

 5. Yasa dışı online kumar mesajlarını veya rahatsız edici ticari mesajları ya da reklamları tanıtın veya kolaylaştırın.

 6. Bu kısıtlamanın geçerli yasalarca açıkça yasaklanmadığı haller dışında, tersine mühendislik uygulama veya herhangi bir API'den ya da ilgili yazılımdan kaynak kodunu çıkarmaya çalışma.

 7. API'lerin kullanımı, API kullanımının veya ölümünün ölüme, yaralanmaya veya çevresel zarara neden olabileceği nükleer tesis, hava trafik kontrolü veya yaşam destek sistemleri gibi etkinlikler için kullanın.

 8. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Silah Ticareti Yönetmelikleri'ne tabi olan tüm verileri işlemek veya depolamak için API'leri kullanın.

 9. Herhangi bir Google hizmet şartını veya bu şartlarla olan bağlantıları ya da bildirimleri kaldırın, gizleyin veya değiştirin.

Google tarafından yazılı olarak aksi belirtilmedikçe Google, API'lerin değiştirilmiş şekliyle Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası ("HIPAA") kapsamında yükümlülükler oluşturmak için kullanmayı amaçlamaz ve API'lerin HIPAA şartlarını karşıladığını beyan etmez. HIPAA kapsamında tanımlandığı şekliyle "tüzel kişi" veya "iş ortağı" iseniz (ya da bu duruma gelirseniz) Google'dan bu tür bir kullanıma dair önceden yazılı izin almadan API'leri, korunan sağlık bilgilerini Google'a iletmekle ilgili herhangi bir amaçla veya herhangi bir şekilde kullanamazsınız.

b. Gizli Konular

 1. Geliştirici kimlik bilgileri (ör. şifreler, anahtarlar ve istemci kimlikleri) sizin tarafınızdan kullanılır ve API İstemcinizi tanımlar. Kimlik bilgilerinizi gizli tutacak ve diğer API İstemcilerinin kimlik bilgilerinizi kullanmasını engellemek ve bunu azaltmak için makul çabayı göstereceksiniz. Geliştirici kimlik bilgileri, açık kaynak projelerine yerleştirilemez.

 2. API'lerimizle ve sizinle olan iletişimlerimiz Google'ın gizli bilgilerini içerebilir. Google'ın gizli bilgileri, gizli olarak işaretlenen veya normal koşullarda gizli olarak değerlendirilecek materyalleri, iletişimleri ve bilgileri içerir. Bu tür bilgileri alırsanız Google'ın önceden yazılı izni olmadan bunları üçüncü taraflara ifşa etmezsiniz. Google gizli bilgileri, bağımsız olarak geliştirdiğiniz, gizlilik yükümlülüğü olmadan bir üçüncü tarafça size haklı olarak verilen veya sizin hatanız olmaksızın herkese açık hale gelen bilgileri içermez. Yasal olarak zorunlu kılındığında ve makul bir süre öncesinden bildirimde bulunursanız Google'ın gizli bilgilerini, bildirim almadığımız bir mahkeme kararı

5. Bölüm: İçerik

a. API'lerimiz Aracılığıyla Erişilebilir İçerik

API'lerimiz bazı üçüncü taraf içerikleri (metinler, resimler, videolar, sesler veya yazılımlar gibi) içermektedir. Bu içeriğin tüm sorumluluğu, içeriği sunan kişiye aittir. Bazen yasa dışı olup olmadığını veya politikalarımızı veya Şartlar'ı ihlal edip etmediğini belirlemek için içerikleri inceleyebilir ve içeriği kaldırabilir ya da görüntülemeyi reddedebiliriz. Son olarak, API'lerimiz üzerinden erişilebilen içerik fikri mülkiyet haklarına tabi olabilir. Bu durumda, söz konusu içeriğin sahibi tarafından lisans verilmediği veya yasalar tarafından izin verilmediği sürece bu içeriği kullanamazsınız. API tarafından sağlanan içeriğe erişiminiz geçerli yasa, yönetmelik ve politikalara uygun şekilde kısıtlanabilir, sınırlandırılabilir veya filtrelenebilir.

b. İçerik Gönderimi

API'lerimizden bazıları içerik gönderilmesine izin vermektedir. Google, Şartlar'da açıkça belirtilen durumlar haricinde, API İstemciniz aracılığıyla API'lerinize gönderdiğiniz içeriğin fikri mülkiyet haklarının sahipliğini almaz. Google'a API'leri (ve ilgili hizmetleri) sunma, yalnızca güvenliğini sağlama ve iyileştirme imkanı sağlamak amacıyla ve yalnızca geçerli Google gizlilik politikaları uyarınca Google'a API İstemciniz aracılığıyla API'ler için gönderilen, yayınlanan veya görüntülenen içeriği kullanmak üzere kalıcı, geri alınamaz, dünya genelinde, alt lisanslanabilir, telifsiz ve münhasır olmayan bir lisans verirsiniz. "Kullanım"; kullanım, barındırma, depolama, değiştirme, iletme ve yayınlama anlamına gelir. API İstemciniz aracılığıyla API'lerimize içerik göndermeden önce bize lisans vermek için gerekli haklara (son kullanıcılarınızın gerekli hakları dahil) sahip olduğunuzdan emin olursunuz.

c. İçeriklerin alınması

API yoluyla bir kullanıcının herkese açık olmayan içeriği elde edildiğinde, bu içeriği, söz konusu kullanıcının açık izni olmadan diğer kullanıcılara veya üçüncü taraflara ifşa edemezsiniz.

d. Veri Taşınabilirliği

Google, veri taşınabilirliğini destekler. API'ler aracılığıyla edindiğiniz herhangi bir kullanıcı verisini kullandığınız veya depoladığınız sürece, kullanıcılarınızın eşdeğer verileri, tercih ettikleri diğer hizmet veya uygulamalara dışa aktarmalarına olanak tanıdığını ve bu verileri Google ürün ve hizmetlerinden Google Ads'e aktarmak kadar önemli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğinizi, bu verileri de bu yükümlülüklere uymayan üçüncü taraflara sunmayacağınızı kabul etmiş olursunuz.

e. İçerik Yasakları

İçerik sahibi veya geçerli yasa tarafından açıkça izin verilmedikçe, son kullanıcılarınızın veya sizin adınıza hareket eden diğer kişilerin API'lerden döndürülen içerikle aşağıdakileri yapmasına izin vermeyeceksiniz ve buna izin vermeyeceksiniz:

 1. Kazıma, veritabanları oluşturma veya bu tür içeriklerin kalıcı kopyalarını oluşturma ya da önbelleğe alınan kopyaları önbellek başlığının izin verdiğinden daha uzun süre tutma.

 2. Herhangi bir üçüncü tarafın kopyalaması, çevirmesi, değiştirmesi, türev çalışmaları oluşturması, satması, kiralaması, ödünç vermesi, dağıtması, dağıtması, herkese açık olarak göstermesi veya alt lisans olarak vermesi;

 3. Kaynağı veya sahipliği yanlış tanıtma ya da

 4. Telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini kaldırın, gizleyin veya değiştirin; ya da yazarların atıflarını, yasal bildirimleri veya malzemenin kaynağı ya da kaynağıyla ilgili diğer etiketleri yanlış doldurun veya silin.

6. Bölüm: Marka Özellikleri; İlişkilendirme

a. Marka Özellikleri

"Marka Özellikleri" her bir tarafın ticari adları, ticari markaları, hizmet markaları, logoları, alan adları ve diğer ayırt edici marka özellikleri olarak tanımlanır. Şartlar açıkça belirtilmediği sürece taraflardan hiçbirine, diğer tarafın Marka Özellikleri hakkında hak, unvan ya da menfaat sağlamaz. Google'ın Marka Özelliklerini kullanımınızla birlikte (ilişkilendirilmiş tüm saygınlıklar dahil) Google'ın lehinedir.

b. İlişkilendirme

Google tarafından zorunlu tutulan tüm atıfları, API dokümanlarında açıklandığı şekilde göstermeyi kabul edersiniz. Google, bu Şartlar uyarınca size, API'leri kullanarak tanıtım yapmak veya reklam yapmak amacıyla Google'ın Marka Özelliklerini görüntülemek için devredilemeyen, alt lisans verilemeyen, münhasır olmayan bir lisans verir. Google Marka Özelliklerini yalnızca Şartlara uygun olarak ve bu Bölümdeki yükümlülüklerinizi yerine getirmek amacıyla kullanmalısınız. Google'ın Marka Özelliklerini kullanırken Google Marka Özellikleri Kullanım Kuralları'na uymanız gerekir. İlişkilendirmelerinizin ve Google Marka Özellikleri kullanımının yukarıdaki gereksinimlere ve yönergelere uygun olup olmadığını belirleme konusunda tüm kararın Google'a ait olduğunu anlamış ve kabul etmiş olursunuz.

c. Reklamcılık

Google'ın önceden yazılı izni olmadan Google ile iş ortaklığı, Google'ın sponsorluğu veya onayı olduğu anlamına gelen bir API kullanımınızla ilgili herhangi bir beyanda bulunamazsınız.

d. Tanıtım ve Pazarlama Kullanımı

Kullandığınız API'leri ve ilişkili Google ürünlerini tanıtma, pazarlama veya tanıtma sırasında API, ekran görüntüleri, video veya API İstemcinizden diğer içerikler dahil olmak üzere tesadüfi tasvirler oluşturup dağıtabilir ve şirketinizi ya da ürün adınızı kullanabilir. Yukarıda belirtilen amaçlar için bize tüm gerekli hakları verirsiniz.

7. Bölüm: Gizlilik ve Telif Hakkı Koruması

a. Google Gizlilik Politikaları

Google, API'lerimizi kullanarak gönderilen bilgileri gizlilik politikalarımıza uygun şekilde kullanabilir.

b. Google DMCA Politikası

Telif hakkı sahiplerinin fikri mülkiyetlerini çevrimiçi ortamda yönetebilmelerine yardımcı olacak bilgileri sağlarız ancak bir şeyin yasal olarak kullanılıp kullanılmadığını onların haberi olmadan belirleyemeyiz. ABD Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası kapsamında belirlenen süreç uyarınca, bize bildirdiğiniz telif hakkı ihlali iddialarını yanıtlar ve hak ihlalini tekrarlayan kullanıcıların hesaplarını feshederiz.

8. Bölüm: Fesih

a. Fesih

API'lerimizi bildirimde bulunmadan veya bildirimde bulunmadan kullanmayı istediğiniz zaman bırakabilirsiniz. Ayrıca, Şartlar'ı feshetmek isterseniz Google'a önceden yazılı bildirimde bulunmanız gerekir. Durum sona erdiğinde geçerli API'leri kullanmaya son vermeniz gerekir. Google, Şartlar'ı feshetme veya API'leri ya da herhangi bir özelliği veya bunlara erişiminizi herhangi bir nedenle ve herhangi bir zamanda size karşı sorumluluk veya başka bir yükümlülük olmadan sonlandırma hakkını saklı tutar.

b. Fesih Sonrası Yükümlülükleriniz

Şartlar'ın feshi veya API'ye erişiminiz sonlandığında, API'yi kullanmayı hemen durdurur, Google Marka Özelliklerinin tüm kullanımını durdurur ve önbelleğin 5. Bölüm'de izin verdiği tüm önbelleğe alınmış veya depolanan içerikleri silersiniz. Google, API İstemcisi ve geliştirici kimlik bilgileriyle ilişkili tüm hesap sahipleriyle, API kullanım hakkınızın feshi konusunda bildirimde bulunmak için bağımsız olarak iletişime geçebilir.

c. Hayatta Kalan Hükümler

Şartlar sona erdiğinde, doğası gereği süresiz olarak devam etme amacı taşıyan bu şartlar, Bölüm 4b, 5, 8, 9 ve 10 dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli olmaya devam edecektir.

9. Bölüm: API'lerimiz için sorumluluk

a. GARANTİLER

ŞARTLAR'DA AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, GOOGLE'IN TEDARİKÇİLERİ VEYA TEDARİKÇİLERİ İÇERİKLERİ, API'LERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR Vadet ÖRNEK: API'LER Üzerinden ERİŞİLEN İÇERİKLER, API'LERİN ÖZELLİĞİ API'LERİ OLDUĞU GİBİ SAĞLAYIN.

BELİRLİ YARGI ALANLARI, ZIMNİ SATILABİLİRLİK GARANTİSİ, BAŞKA BİR AMAÇLI YAZILIM VE HAK TALEBİNDE BULUNMAYAN HİÇBİR GARANTİ VERMEKTEDİR. ŞARTLARDA AÇIKÇA SAĞLANAN HER ŞEKİLDE GARANTİLERE TABİ OLMAK ÜZERE, GARANTİLER, KOŞULLAR, KOŞULLAR, BEYANLAR VE BEYANDA BULUNMAYANLAR.

b. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

YÖNETİCİLİK, GOOGLE VE GOOGLE’IN TEDARİKÇİLERİ VE DAĞITICILARIN İZİN VERDİĞİ SÜREDE KAPSAM KAYBI, GELİRLER VEYA VERİLER; FİNANS KAYBI; YA DA ÖZEL, ÖZEL, UYGUN İÇERİKLERDEN SORUMLU DEĞİLDİR

Yürürlükteki Kanunlar uyarınca Google'ın GOOGLE VE GOOGLE'IN TOPLAM SORUMLULUĞU, ŞARTLARDAN HERHANGİ BİR HAK TALEBİNDE BULUNMAK İÇİN BU TÜRÜ

GOOGLE VE GOOGLE'IN TEDARİKÇİLERİ VE DAĞITICILARI, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA, UYGUN OLMAYABİLİR OLMAYAN HİÇBİR HARİÇ, Kayıp veya ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

c. Tazminat

Geçerli yasaların gerektirdiği durumlar dışında, bir işletmeyseniz Google'ı ve satış ortaklarını, direktörlerini, yetkililerini, çalışanlarını ve kullanıcılarını, aşağıdakiler kapsamında ortaya çıkan iddialar veya üçüncü taraf kaynaklı yasal takibatla ilgili tüm sorumluluklar, zararlar, kayıplar, maliyetler (ücretler dahil) ve harcamalara karşı savunur ve tazmin edersiniz.

 1. veya son kullanıcınızın API'leri kötüye kullanması;

 2. veya son kullanıcınızın Şartları ihlal etmesi ya da

 3. sizin tarafınızdan, sizin adınıza hareket edenler veya son kullanıcılarınız için API'lere yönlendirilen veya bu API'lerle kullanılan her türlü içerik veya veri.

10. Bölüm: Genel Hükümler

a. Değişiklik tarihi

Şartlar'ı veya herhangi bir kısmını, örneğin yasalardaki ya da API'lerimizdeki değişiklikleri yansıtacak şekilde değiştirebiliriz. Şartları düzenli aralıklarla gözden geçirmeniz gerekir. Şartlar'da yapılacak değişikliklerle ilgili bildirimleri, her bir geçerli API’nin dokümanlarında, bu web sitesinde ve/veya Google Developers konsolunda yayınlayacağız. Değişiklikler geriye dönük olarak geçerli değildir ve yayınlandıktan en az 30 gün sonra geçerli olur. Ancak bir API'nin yeni işlevlerine yönelik değişiklikler veya yasal nedenlerle yapılan değişiklikler derhal yürürlüğe girer. Bir API'nin değiştirilmiş Şartları'nı kabul etmiyorsanız söz konusu API'yi kullanmaya son vermeniz gerekir. API'yi kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen Şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

b. ABD Federal Ajans Tüzel Kişileri

API'ler yalnızca özel girişim tarafından geliştirilmiş olup ticari bilgisayar yazılımı ve alakalı dokümanlardan ibarettir. ABD Federal Satın Alma Yönetmelikleri ve ABD'de bunlara ek olarak ajanslara ek olarak sağlanmaktadır.

c. Genel Yasal Şartlar

Hepimiz İngilizce dilinde sözleşme yapmayı kabul ediyoruz. Şartlar'ın bir çevirisini sağlarsak, bunu yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla yaparız ve yalnızca İngilizce Şartlar'ımız ilişkimizi düzenler. Bu Şartlar, üçüncü taraf lehtar hakları veya herhangi bir aracılık, iş ortaklığı veya ortak girişim teşkil etmez. Şartlardaki hiçbir hüküm, taraflardan birinin ihtiyati tedbir kararı vermesini engellemeyecektir. Makul kontrolün dışındaki durumlardan kaynaklandığı sürece, uygulamadaki başarısızlık veya gecikmeden sorumlu tutulamayız. Şartlara uymamanız ve Google'ın hemen işlem yapmaması, Google'ın sahip olabileceği tüm haklardan (gelecekte işlem yapmak gibi) vazgeçtiği anlamına gelmez. Belirli bir şartın uygulanabilir olmadığı ortaya çıkarsa bu durum diğer şartları etkilemez. Şartlar, Google ile sizin aranızda konuyla ilgili sözleşmenin tamamını oluşturur ve konuyla ilgili daha önce veya aynı zamanda hazırlanan sözleşmelerin üzerindedir. Google ile nasıl iletişime geçeceğiniz konusunda daha fazla bilgi edinmek için lütfen bize ulaşın sayfamızı ziyaret edin.

Aşağıda belirtilen durumlar haricinde: (i) Kaliforniya yasaları, Kaliforniya’nın kanunlar ihtilafı ile ilgili kuralları hariç olmak üzere,

Şartları ABD'deki federal bir devlet kuruluşu adına kabul ediyorsanız yukarıdaki paragraf yerine aşağıdaki hükümler geçerlidir: Şartlardan veya API'lerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir anlaşmazlıkta Amerika Birleşik Devletleri yasaları, yasalar uyuşmazlığı hükümleri hariç geçerlidir. Yalnızca ABD Federal yasalarının izin verdiği ölçüde: (i) Kaliforniya Eyaleti Yasaları (Kaliforniya'nın kanunlar ihtilafı kuralları hariç) kanunları geçerli olmadığında ve (ii) YARIŞLARININ BÖLGESEL TARAFLARINDAN TARAFLARA TARAFLARIN uygulayarak

Şartları ABD'deki bir şehir, ilçe veya eyaletin devlet kuruluşu adına kabul ediyorsanız yukarıdaki paragraf yerine şu hükümler geçerlidir: Taraflar, geçerli kanun ve mahkeme yeri konusunda sessiz kalmayı kabul eder.

Potansiyel müşteri formlarını kullanımınızın aşağıdaki şartlara tabi olduğunu anlar ve kabul edersiniz:

 • Kullanıcıların bilgilerini (1) yalnızca potansiyel müşteri formlarında açıklanan sınırlı amaca yönelik olarak makul şekilde ve (2) gizlilik politikanıza ve potansiyel müşteri formlarınıza eklediğiniz tüm diğer ifşalara uygun şekilde ister ve kullanmanız gerekir.

 • Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgileri satamaz veya bu bilgileri başka bir şekilde (örneğin, yinelenen telefon aramaları veya e-postalarla kullanıcıları spam'e maruz bırakarak) kötüye kullanamazsınız.

 • Kullanıcı bilgilerinin üçüncü taraflarla paylaşılması da dahil olmak üzere, kullanıcılara verilerin toplanması ve işlenmesiyle ilgili açık ve kapsamlı bilgiler sağlamanız ve yasal olarak gerekli olduğu hallerde bu veri toplama ve işleme süreçleri için onay almanız gerekir. Kullanıcılardan aldığınız bilgilerin lisansını veri aracılarına veremez veya bu bilgileri veri aracılarıyla paylaşamazsınız.

 • Kullanıcılarla iletişim kurarken veya sağladıkları bilgileri başka şekillerde kullanırken, geçerli olabilecek bütün pazarlama ya da spam düzenlemeleri de dahil olmak üzere, tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uymanız gerekir.

Ayrıca potansiyel müşteri formu webhook'unu kullanmanızın aşağıdaki şartlara tabi olduğunu anlar ve kabul edersiniz:

 • POST isteklerinin işlenmesi için bir uç noktanın doğru yapılandırılması da dahil olmak üzere Google'ın sağladığı tüm webhook talimatlarına uyarsınız. Google, webhook'u yanlış yapılandırmanızdan kaynaklanan hatalardan sorumlu değildir.

 • Webhook beta biçiminde sunulur. Google herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zaman webhook'u kullanımdan kaldırabilir veya değiştirebilir. Aynı zamanda Google; kullanılabilirlik, verilerin sağlanması veya teknik destek konusunda garanti vermez.

 • Webhook kullanımınız Google API Hizmet Şartları'na tabidir. Bu şartlara https://developers.google.com/terms/ adresinden ulaşabilirsiniz.

bottom of page